Willem III

Willem III

In het plein voor het kasteel van Breda staat het statige beeld van stadhouder Willem III. Willem III was een van de heren van Breda. Het beeld is op 8 oktober 1921 onthuld, het is ontworpen door Toon Dupuis.  Toen Willem III geboren werd in 1650 in Den Haag was zijn vader net gestorven. Willem III mocht eigenlijk geen stadhouder worden maar door inval van de Koning van Frankrijk Lodewijk XIV werd hij toch uitgeroepen tot stadhouder. Hij trouwde met zijn nicht uit Engeland en verjoeg de Engelse Katholieke Koning en schoonvader. Willem III was koning van Engeland en Schotland maar zijn vrouw regeerde voornamelijk als koningin. Hij stierf na een val van het paard. Hij had geen kinderen en na zijn dood was er een lange strijd om zijn opvolging.

Hij verbleef regelmatig in Breda en toen er gekozen moest worden in begin 1900 waar er een ruiterstandbeeld van Willem III moest komen werd er gekozen voor Breda. Willem III hield in 1678 zijn Blyde Incomste in Breda. Vanaf dat moment was hij steeds vaker in de stad. Hij liet verschillende onderdelen van de stad verder afbouwen en verbeteren.  Hij ging ook vaak jagen in het Mastbos.